Fem in­volvert i krasj

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORMOD FLEM VEGGE TORBJØRN WITZØE

Søn­dag etter­mid­dag var fem per­soner in­volvert i en kol­li­sjon på Dvergsne­s­vei­en. Én ble kjørt til lege­vakt.

– Fem per­soner er in­volvert i hen­del­sen, opp­lys­te Joakim Jaabæk, inn­sats­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt, til Fædre­lands­ven­nen.

Klok­ka 14.36 søn­dag fikk Ag­der po­liti­dis­trikt mel­ding om en kol­li­sjon mel­lom to kjøre­tøy. Like over klok­ka 15 opp­lys­te 110-sen­tra­len om en tra­fikk­ulyk­ke i Dvergsne­s­vei­en i Kris­tian­sand, før po­li­ti­et vars­let om hen­del­sen no­en mi­nut­ter se­ne­re.

Det drei­er seg om en på­kjør­sel bak­fra. Hen­del­sen skjed­de ved av­kjør­se­len til Lian­vei­en.

– To bi­ler er in­volvert, opp­lys­te Svein­ung Al­sa­ker, ope­ra­sjons­le­der ved Ag­der po­liti­dis­trikt.

Al­sa­ker sier at in­gen av de in­volver­te skal ha på­dratt seg al­vor­li­ge ska­der i kol­li­sjo­nen, men én per­son ble kjørt til lege­vakt i etter­kant av ulyk­ken.

Po­li­ti­et di­ri­ger­te en pe­rio­de tra­fik­ken ma­nu­elt på ste­det.

En po­liti­ju­rist vil ta stil­ling til om det skal fore­tas fø­rer­kort­be­slag i for­bin­del­se med sa­ken.

TORBJØRN WITZØE FOTO:

To bi­ler kol­li­der­te søn­dag etter­mid­dag på Dvergsne­s­vei­en i Kris­tian­sand, ved av­kjør­se­len til Lian­vei­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.