Ut­for på E 39

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● En per­son­bil kjør­te av vei­en på E 39 lør­dag og sper­ret vei­en en pe­rio­de. Po­li­ti­et meld­te på Twit­ter at en bil kjør­te ut­for vei­en klok­ken 16.44. Ut­for­kjø­rin­gen skjed­de ved Fasse­lands­van­net vest for Man­dal. Nød­eta­te­ne var på ste­det, og red­nings­ar­bei­det gjor­de at det var noe tra­fi­ka­le pro­ble­mer. Det ble ikke meldt om per­son­ska­de. Klok­ken 1658 meld­te po­li­ti­et på Twit­ter at vei­en var ryd­det og tra­fik­ken gikk som nor­malt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.