Regn­buen – et in­di­vi­du­elt fe­no­men

Faedrelandsvennen - - MENING -

Regn­bue­flag­get vaier fle­re ste­der, for det er vans­ke­lig å hen­ge opp regn­buen. En må ty til en duk med man­ge far­ger (ROGGBIF).

●● Når jeg ser selve regn­buen, ten­ker jeg på Gud. Han har gitt oss regn­buen som et tegn på en pakt, se førs­te mose­bok ka­pit­tel ni.

Som læ­rer var jeg all­tid svært glad i fy­sikk. Når jeg un­der­vis­te ele­ve­ne om lys og spek­te­rets far­ger, lær­te de at regn­buen er et «in­di­vi­du­elt», op­tisk fe­no­men. No­en drå­per i regn­buen som f.eks. gir meg blå far­ge, gir kan­skje rød el­ler grønn far­ge til no­en and­re. Med and­re ord, vi ser hver vår regn­bue!

Når jeg ser regn­buen, ser jeg en hil­sen til meg per­son­lig. Den er til hver le­ven­de skap­ning til alle ti­der.

Vi lar den­ne tan­ken syn­ke inn i oss når vi ser regn­bue­flag­get. Gud har gitt oss en spe­si­ell pakt, regnbuepakten, et per­son­lig hånd­trykk fra Ham. GUN­NAR BRUDELI, Pen­sjo­nert læ­rer/rek­tor

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.