Ga alt, men ikke nok

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

PALME­SUS Gab­ri­el­le

Når: Lør­dag

Ber­gens­ke Gab­ri­el­le fikk brak­suk­sess med lå­ten «Ring Meg» i 2011. Si­den da har hun vært en gjen­gan­ger på nors­ke fes­ti­va­ler. Det­te er and­re gan­gen hun spil­ler på Palme­sus. Hen­nes synt­h­pop er fest­stemt, men er det nok til å fengs­le et pub­li­kum som har hatt to da­ger med in­ten­se Dj-set?

Kon­ser­ten åp­ner med lå­te­ne «Mer» og «Ven­ter» før hun kjø­rer på med sin sis­te sin­gel «Vekk Meg Opp». Den nye lå­ten har al­le­re­de ruk­ket å bli kjent blant pub­li­kum som syn­ger med av full hals.

Hun har med sin fas­te be­set­ning med key­board, el­gi­tar og trom­mer. Sam­men med back­ing­tracks blir det et mek­tig lyd­bil­de som er sam­kjørt med hef­ti­ge vi­deo­er på de utal­li­ge skjer­me­ne på sce­nen.

Hun inn­røm­mer at det er skum­melt å ta bal­la­der på en fes­ti­val som Palme­sus, men li­ke­vel kjø­rer hun på med «Du Går Fri». Gab­ri­el­le er flink til å få med pub­li­kum på enk­le re­freng, og folk syn­ger glade­lig på «Vi e de bes­te». Selv hop­per og dan­ser hun ener­gisk rundt på sce­nen.

«Ring Meg» og «Mel­lom Sky- ene» får selv­føl­ge­lig stem­nin­gen opp fle­re hakk, men det er ikke før på «5 fine frøk­ner» det tar helt av.

Det er for­ståe­lig at Palme­sus valg­te å set­te The Chains­mokers på før Gab­ri­el­le for å trek­ke fle­re folk inn på fes­ti­val­om­rå­det, men med tan­ke på opp­byg­ning ble det­te litt feil i dag. Gab­ri­el­le gir at hun har, men lå­te­ne hen­nes er ikke ster­ke nok for å nå helt hjem.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Vår an­mel­der er ikke helt over­be­vist over Gab­ri­el­le-kon­ser­ten un­der lør­da­gens Palme­sus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.