FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

60 år

Anette Hu­seth Ei­de, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for det flot­tes­te kvinne­men­nes­ket på den­ne jord! Du er den fi­nes­te ju­bi­lan­ten vi vet om! Vi dig­ger deg him­mel­høyt! Stor klem og ju­bel i fleng fra barn, barne­barn og svi­ger­barn.

6 år

Lorentz Ema­nu­el Braa­then, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer til vår bes­te Lorentz som blir 6- år man­dag 3. juli! Vi er så gla­de i deg! Burs­dags­klem­mer fra alle på En­rum 1, in­klu­dert fisken.

40 år

Mor­gan Andreas Røn­jum, Kris­tian­sand. Kjæ­re Mor­gan! Så er da­gen kom­met til vår su­per­sel­ger som har sto­re fri­tids­pro­ble­mer: trede­møl­le, syk­kel, Vi­pers og Sør Cup-dug­nad og vann­scoo­ter. Gra­tu­le­rer med da­gen fra kol­le­ga­er i Certego Kr.sand.

3 år

Em­ma Emi­lie Ol­sen, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for sol­strå­len vår Em­ma Emi­lie som fyl­ler 3 år! Den­ne da­gen har du gle­det deg til i lang tid nå, en­de­lig er den her. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen, jen­ta vår. Klem mam­ma, pap­pa og Thea.

10 år

Mar­kus An­dre­as­sen Bring­s­vor, Kris­tian­sand. Kjæ­re Mar­kus! Snil­le, om­sorgs­ful­le fot­ball­gut­ten vår. Gra­tu­le­rer så mye med 10-års­da­gen din. Vet at du gle­der deg til å fei­re da­gen på Sands­øya hos far­mor og far­far. Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Elias.

3 år

Ma­ri­us Rød­land Kris­ten­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Ma­ri­us, som blir 3 år i dag! Du er en her­lig, be­stemt gutt og en snill og kul lille­bror. Vi er vel­dig glad i deg! Klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Tho­mas.

9 år

Eli­da Rep­stad Nak­ken, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for Eli­da! Gra­tu­le­rer så mye med 9 års da­gen 3.juli! Du er ver­dens bes­te store­søs­ter, snill og god med alle rundt deg. Vi er så glad i deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Adri­an og Ei­vind.

8 år

Oli­via Melte­vik, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Oli­via som blir 8 år i dag! Du er om­sorgs­full, mor­som og smart - vi dig­ger deg! Da­gen blir fei­ret i Kroa­tia med ba­ding, is, ba­ding og mer is! Burs­dags­klem­mer fra Iver, mam­ma og pap­pa!

8 år

Em­ma Hjem­le­stad, Song­da­len. Hipp hur­ra for jen­ta vår som fyl­ler 8 år i dag. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din. Du er su­per og vi dig­ger deg! Man­ge klem­mer fra Han­ne, Ole, mam­ma og pap­pa.

7 år

Sverr­re Vor­me­lid Kiel­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen, kjæ­re Sverre. Hå­per du ko­ser deg på fe­rie i Dan­mark. Vi gle­der oss til å fei­re deg. Man­ge klem­mer fra beste­mor og Tor An­ders.

6 år

Lorentz Ema­nu­el Braa­then, Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra for go`gut­ten vår Lorentz som blir 6 år den 3. juli! Vi gle­der oss til å fei­re deg! Man­ge burs­dags­klem­mer fra Lu­cia, Le­onard, mam­ma, pap­pa, mor­mor og mor­far.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.