50 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

3. JULI 1967

●● Hel­gens idrett sto på man­ge må­ter i fri­idret­tens tegn. To navn som kom i for­grun­nen var Sør­lan­dets to sprang­spe­sia­lis­ter - Kris­ten Fløg­stad, Søg­ne, og Finn Ben­dixen, Lil­le­sand, pur­unge idretts­gut­ter beg­ge to. I junior­mes­ter­ska­pet i fri-idrett på Ha­mar sat­te Kris­ten Fløg­stad ny sør­lands­re­kord rd i tre­steg med 15,58, det 4. bes­te re­sul- tat i Nor­ge gjen­nom ti­de­ne. Og 18-åri­ge Finn Ben­dixen var ikke snau­e­re enn at han slo Fløg­stad i leng­de og pres­ter­te års­bes­te i Nor- ge på 7,41 i en frap­pe­ren­de jevn se­e­rie. Un­der hel­gens NM for kvin­ner er i Mo i Ra­na tok Astri Aamot fra Kvines­nes­dal gull på både 100 m og 200 m, mens

In­ger Steins­land fra KIF tok sølv i leng­de. eng­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.