MINIKRYSS

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

Da­gens opp­ga­ve: VANNRETT

1. Opp­ga­ve

4. Nord­mann

6. Ar­tik­kel

7. Ka­rak­ter

8. For­stå

9. Frys

10. Korn

12. Fase LODDRETT

1. Over­tale

2. Drikk

3. Be­kym­re

4. Gna­ger

5. Kryd­der

11. Måne Løs­ning for­ri­ge: VANNRETT

1. Kun­de

4. Sir

6. Et

7. Ob

8. Tø

9. Be

10. Tue

12. En­t­re LODDRETT

1. Kret­se

2. Ni

3. Em­be­te

4. Støt

5. Ro­be

11. Ut

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.