Dyr­haug og Weng best

Faedrelandsvennen - - SPORT - ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Lands­lags­lø­per Ni­klas Dyr­haug vant lør­dag Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val su­ve­rent. Hei­di Weng vant spurt­opp­gjør i dame­klas­sen

Dyr­haug var su­ve­ren på jakt­star­ten. Han ryk­ket fra fel­tet, be­stå­en­de blant an­net av ka­no­ner som Mar­tin Johns­rud Sund­by og Pet­ter Nort­hug.

– Det­te vi­ser at jeg har fått trent bra og at ting fly­ter. Det­te er god tre­ning for oss. Også er det vel­dig ar­tig å gå når det er så mye folk og god stem­ning. Når Kris­tian­sand byr på det­te væ­ret, da ko­ser vi oss, sier Dyr­haug til Fædre­lands­ven­nen.

Andre­plas­sen gikk til Ånund Lid Bygg­land, som spurt­slo Pet­ter Nort­hug, mens Emil Iver­sen og Mar­tin Johns­rud Sund­by ble num­mer fem. Dyr­haug vant med ni se­kun­der foran Lid Bygg­land.

WENG BEST

I kvinne­klas­sen gikk Hei­di Weng ut i tet et­ter pro­log­sei­er, men hun ble tid­lig tatt igjen av Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen og An­ne Kjer­sti Kalvå, og sam­men dan­net dis­se en trio, som fot­fulg­te hver­and­re i run­de et­ter run­de rundt Fiske­bryg­ga.

Til slutt var det spurt­ster­ke Weng som vant foran Uh­ren­holdt Ja­cob­sen og med Kalvå på tredje­plass.

AUSLAND NUM­MER TRE

I junior­klas­sen for her­rer gikk Od­der­sjaa-gut­ten Åd­ne Ausland ut i tet, et­ter en strålende pro­log. Dess­ver­re holdt ikke kref­te­ne helt inn på jakt­star­ten, men ung­gut­ten ber­get en tredje­plass – ni se­kun­der bak vin­ner To­re André Mel­berg fra Gjes­dal. Mar­nar­dø­len Tor­je Us­land Dahl snek seg også foran Ausland, og ble num­mer to.

I junior­klas­sen for jen­ter stil­te kun tre jen­ter til start, og her vant Aud­hild Es­pe­dal fra Bjerk­reim foran Od­der­sjaa-jen­te­ne Kris­ti­ne Amund­sen og Ka­ja Ausland.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.