An­set­ter egen «miljø­vert»

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Bu­tik­ker i Mar­kens sam­ar­bei­der med po­li­ti­et og kom­mu­nen for å få bukt med de kri­mi­nel­le mil­jø­ene i ned­re del av Kvad­ra­tu­ren. Chris­ti­na Om­land fra San­dens og Gre­te Pe­der­sen i po­li­ti­et set­ter pris på til­ta­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.