Av­dek­ket lov­brudd på Sol­vang

Faedrelandsvennen - - FORSIDE -

Fyl­kes­man­nen kri­ti­se­rer Distrikts­psy­kia­trisk sen­ter Sol­vang for ikke å un­der­sø­ke rus, vold og selv­mord godt nok.

Ve­gard Øk­sen­dal Haa­land, di­rek­tør på Kli­nikk for psy­kisk helse på Sør­lan­det syke­hus

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.