FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Protestfestivalen

● Ble opp­ret­tet av Svein In­ge Ol­sen og Kai Er­land i 2000.

● Fes­ti­va­len har si­den vært ar­ran­gert hver høst i Kris­tian­sand, med noen pro­gram­pos­ter i Oslo.

● Protestfestivalen har som mål å «være en pro­test mot av­makt og like­gyl­dig­het, for en­ga­sje­ment og hand­ling».

● Vår­en 2016 ble det valgt nytt råd og nytt sty­re, men Svein In­ge Ol­sen fort­sat­te som fes­ti­val­sjef.

● Fikk i år til­ba­ke den stat­li­ge støt­ten, noe som gjor­de at fes­ti­va­len kun­ne gjen­nom­fø­res.

● Årets fes­ti­val fra 4. til 11. sep­tem­ber vil ha ho­ved­base på Cla­rion Ho­tel Ernst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.