FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

75 år

gun­vald andreas aure­bekk, Kris­tian­sand. Gun­vald Andreas Aure­bekk fyl­ler 75 år 4. juli. Da­gen fei­res i Dan­mark sam­men med barn, svi­ger­barn og barne­barn. De hjer­te­ligs­te gra­tu­la­sjo­ner til min kjæ­re mann fra Odd­run.

6 år

Mie Madelei­ne gente­kos gun­der­sen, Kris­tian­sand. Vår skjøn­ne prin­ses­se, Mie Madelei­ne, fyl­ler 6 år. Tenk skole­jen­te i år. Gra­tu­le­rer med da­gen, skat­ten vår. Vi er så glad i deg, du brin­ger så mye gle­de. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Caro­li­ne.

30 år

lot­te kje­vik Bjer­ke, Kris­tian­sand. Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer Lot­te med 30-års­da­gen! Hå­per du får en fin dag!

6 år

Ma­ren Hor­ve reite, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år tirs­dag den 4. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

30 år

ve­gard nek­stad, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen, Ve­gard. Vi er man­ge som er vel­dig glad i deg, og set­ter vel­dig pris på deg. Vi hå­per da­gen din blir fantastisk! Hal­ve Kris­tian­sand og Mol­de sen­der var­me klem­mer!

4 år

ka­ro­li­ne næss, Kris­tian­sand. Vår ny­de­li­ge lil­le prin­ses­se Ka­ro­li­ne fyl­ler 4 år den 4. juli. Mas­se gra­tu­le­rer med da­gen, vel­dig glad i deg. Stor klem fra mam­ma, pap­pa, Kata­ri­na og Kristian.

11 år

sind­re eik­hom Hølme­bakk, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer mas­se med 11-års­da­gen som den 4. juli kjæ­re fot­ball­gut­ten, fiske­ren, krabbe­fan­ge­ren, ver­dens bes­te store­bror Sind­re! Vi er kjempe­glad i deg. Man­ge klem­mer fra mor­mor og mor­far.

3 år

vet­le eske­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Vet­le som fyl­te 3 år søn­dag 2. juli. Kjempe­gla­de i deg! Sto­re klem­mer fra He­le­ne, mam­ma og pap­pa.

10 år

Jør­gen øv­land tei­gen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for hu­mør­spre­de­ren Jør­gen som en­de­lig fyl­ler 10 år i dag. Du er en fantastisk gutt med stor om­sorg for de rundt deg. Vi er kjem­pe glad i deg! Hele fa­mi­li­en gra­tu­le­rer.

3 år

so­fie lauv­land Me­ling, Kris­tian­sand. Kjæ­re So­fie! Gra­tu­le­rer med 3-års­da­gen din den 4. juli. Klem fra tan­te He­le­ne, tan­te Ing­vil, mor­mor og mor­far.

8 år

Mat­hil­de lin­de røed, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen! Du er snill, mor­som, om­tenk­som og lur, og du er ver­dens bes­te Mat­hil­de. Klem fra Os­kar, mam­ma, pap­pa, far­mor og beste­mor.

3 år

Mar­ti­ne løvdahl nil­sen, Kris­tian­sand. Vår sol­strå­le fyl­ler alt 3 år. Du er en be­stemt ung dame med bøtte­vis av sjarm som berg­tar alle som du tref­fer på din vei. Vi er vel­dig glad i deg. Burs­dag klem­mer fra lille­søs­ter, mam­ma og pap­pa.

7 år

aur­ora vere Waage, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 7-års­da­gen til ver­dens bes­te Aur­ora! Du er ei glad­jen­te som li­ker å teg­ne, dan­se bal­lett og leke med ven­ne­ne dine. Vi gle­der oss til å fei­re deg i dag. Hil­sen Kris­ti­ane, mam­ma og pap­pa!

1 år

sa­ra emi­lie fin­stad ledaal, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re gull­jen­te fyl­ler 1 år i dag! Du sjar­me­rer oss i senk. Vi er kjempe­glad i deg. Klem fra mam­ma og pap­pa.

7 år

Hed­da to­bias­sen, Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te store­søs­ter fyl­te hele 7 år 3. juli. Du er ei fantastisk sprud­len­de, om­sorgs­full og om­tenk­som jen­te, og vi er alle så uen­de­lig gla­de i deg! Mas­se klem­mer fra Ul­rik­ke, pap­pa og mam­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.