25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

4. juli 1992

●● Det er kaos og kri­se etter at hjelpe­plei­er­strei­ken brøt ut kl 0700 i dag mor­ges. Alle de fire dis­pen­sa­sjo­ne­ne soms Vest-ag­der krets av Norsk Hjelpe­pleie peplei­er­for­bund had­de gitt i Kris­tian­sand er tr truk­ket til­ba­ke. I Vest-ag­der er ca 700 av de ca 1000 hjelpe­plei­er­ne i kom­mu­ne­ne og fyl­kes­kom­mu­nen tatt ut i strei­ken. Grun­nen til at dis­pen­sas sjo­ne­ne er truk­ket til­ba­ke, er at Hjel­pe peplei­er­for­bun­det me­ner at det leg­ges opp til streike­bry­te­ri. Fyl­kes­le­der i for­bu for­bun­det, Sis­sel Kvi­nen, me­ner at det er full pa pa­nikk rundt om­kring i kom­mu­ne­ne. – Vi har ikke pa­nikk, og jeg er ikke ner­vøs, sier om­so om­sorgsssjef Ha­rald Fjeld i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.