Ke­til Bjørn­stad

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Ak­tu­ell: Kom­po­nist og pia­nist i mu­si­ka­len Ter­je Vi­gen, samt tred­je bok i bok­se­ri­en «Ver­den som var min» som er plan­lagt ut­gitt til høsten

● Al­der: 65

● Ut­dan­nel­se: Klas­sisk pia­nist

● Si­vil­sta­tus: Gift, en dat­ter

Han vel­ger:

● Sjø/fersk­vann: Den var vans­ke­lig. Beg­ge de­ler.

● Øl/vin: Ab­so­lutt hvit­vin

● Kjøtt/fisk: Fisk, men er glad i beg­ge de­ler

● By­han­del/kjøpe­sen­ter: By­han­del

● Fly/tog: Beg­ge de­ler her også. Jeg er vel­dig glad i ut­sik­ten fra tog.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.