FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Dis­se fikk til­skudd

● Kil­den mot­tok 312 mil­lio­ner kro­ner ved opp­start, og sju mil­lio­ner kro­ner i 2013.

Blant and­re mot­ta­ke­re var:

● Kris­tian­sand Folke­bi­blio­tek

● Cur­ling­hal­len på Id­da

● Aqua­ra­ma

● Leir­due­bane­an­legg på Far­van­net Skyte­bane

● Bar­nas kunst­mu­se­um

● Q42

● Ak­ti­vi­tets­bygg/mu­se­ums­havn i Node­vi­ga

● Rulle­ski­løy­pe på Flek­ker­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.