Ti­tu­sen­vis til ga­te­ne på tors­dag

Smekk­ful­le ga­ter og kon­trol­lert kaos klok­ka sju om mor­ge­nen. Handelens dag nær­mer seg og bu­tik­ke­ne er kla­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

for juli, iføl­ge An­der­sen.

– Tal­le­ne fra tid­li­ge­re år vi­ser at vi sel­ger for over hund­re mil­lio­ner kro­ner den­ne da­gen, for­tel­ler An­der­sen.

For å set­te det i per­spek­tiv: Bu­tik­ke­ne i Kvad­ra­tu­ren sel­ger for to mil­li­ar­der kro­ner år­lig, iføl­ge kvad­ra­tur­le­de­ren.

FOTO: KAMILLA RUDBERG

Vi­be­ke Ret­ter­holt, dri­ver av Til­bords Lille­mar­kens, gjør klar til­buds­va­re­ne til tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.