Bon­de­le­der på­vir­ket av hets

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

●● Le­der Me­rete Furu­berg i Bon­de- og små­bru­kar­la­get sier det går sterkt inn på hen­ne at mot­stan­de­re i ulve­de­bat­ten skri­ver de øns­ker hun får til­bake­fall av kreft. – Det er bare noen må­ne­der si­den jeg vir­ke­lig kjem­pet for li­vet mot kref­ten, sier Furu­berg til Na­tio­nen. I et luk­ket fo­rum for folk som kjem­per for ulv på Face­bo­ok har bon­de­le­de­ren fått fle­re het­sen­de kom­men­ta­rer. Noen av de­bat­tan­te­ne tok til orde for at det bur­de være fel­lings­til­la­tel­se av Furu­berg, and­re men­te hun bur­de set­tes i bur. «Jeg øns­ker ikke folk syke, men jeg må inn­røm­me at det had­de vært litt til­freds­stil­len­de og se et til­bake­fall av kreft på en viss per­son her», lød en av kom­men­ta­re­ne som nå blir fulgt opp av po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.