Tog til Vi­ge?

Faedrelandsvennen - - MENING - LEIV TORSTVEIT

Kvar skal jern­bane­lina til Vi­ge gå? Gjen­nom Tor­den­skiolds­gate?

●● Kris­tian­sand skal flyt­te con­tai­ner­ham­na til Vi­ge. Stor­tin­get øn­skje å få meir gods frå bil til jern­bane. Men det bryr Kris­tian­sand seg ikkje om. Dei vil byg­ge ny hamn i Vi­ge. Men dei sei­er in­gen­ting om kor banen til Vi­ge skal gå. Øn­skje ikkje Kris­tian­sand å flyt­te gods frå bil til bane? Pri­sen på ny bane må med i rek­ne­ska­pen for kost­na­den med å flyt­te ham­na. Det er Kris­tian­sand og ikkje sta­ten som må be­ta­le for den nye tog­lina. Og kva med dei som mis­tar husa sine når den­ne banen blir bygd? El­ler er det vik­ti­gas­te at no­k­re skal sit­je i fine lei­leg­hei­ter i Ka­nal­byen og nyt still­hei­ta? Og dei slepp også unna å høy­re toga som går til Vi­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.