Har sine høyde­punk­ter

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HIL­DE ERSTAD

HIP HOP Big Boi

«Boom­i­ver­se» Epic/so­ny

Et al­bum med høyde­punk­ter som kom­mer til å være hyp­pig spilt på som­mer­ens fes­ter.

De fles­te kjen­ner Big Boi som den ene halv­de­len av duo­en Out­kast, men i den sis­te ti­den er det solo­kar­rie­ren som har stått i fo­kus. Nå er han ute med sin tred­je full-leng­der.

Li­ke­vel er ikke Big Boi helt ale­ne. Lis­ten over sam­ar­beids­part­ne­re og gjeste­ar­tis­ter er lang. Al­bu­mets mest kom­mer­si­el­le er den dans­ba­re lå­ten «Mic Jack» hvor Adam Le­vi­ne sin stem­me er å høre. Det fen­gen­de re­fren­get kun­ne like godt vært med i en Maroon 5-låt. Om det er Big Boi som er in­spi­rert av sine gjeste­ar­tis­ter el­ler om de selv tar med sitt eget ut­trykk er uvisst. Det sam­me gjel­der lå­ten «Get Wit It» med Snoop Dogg som gjest.

Sam­ti­dig gjør det­te at mu­sik­ken er svært va­riert og be­ve­ger seg gjen­nom fle­re lyd­bil­der og sjang­re. Sløy soul og ham­mond­or­gel på «In the South», hon­ky­tonk-pia­no på «All Night», mi­ni­ma­lis­tisk drum&bass på «Choco­la­te», stan­dard hip hop og rap på «Ma­de Man» og sak­so­fon­solo på «Frea­kano­mics». Det­te er bare noen ek­semp­ler på hva Big Boi be­ve­ger seg inn i. Big Boi le­ve­rer et ge­ne­relt un­der­hol­den­de al­bum med høyde­punk­ter som kom­mer til å være hyp­pig spilt på som­mer­ens fes­ter. Men dess­ver­re har den også sine død­punk­ter og er litt for usam­men­hen­gen­de til å være en full­kom­men ut­gi­vel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.