FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

70 år

Un­dis Kaa­fjord, Lin­des­nes. Gra­tu­le­rer så mye med 70-års­da­gen til mam­ma, beste­mor og olde­mor, Un­dis. Man­ge hil­se­ner fra San­der, Andreas, Ade­le, Tom, Mar­ti­ne, Ma­ri­us, Lena og Hai.

3 år

Nora Emi­lie Eid­s­aa, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mye med 3-års­da­gen, gull­jen­ta vår! Mam­ma, pap­pa og Syn­ne er kjem­pe glad i deg :-)

40 år

Kris­ti­ne Enges­land Gros­vold, Lil­le­sand. Hipp hur­ra for gode snil­le, og om­sorgs­ful­le Kris­ti­ne! Ver­dens bes­te dat­ter!! Øns­ker deg en fin dag! Vel­dig glad i deg!!! Burs­dags­klem mam­ma og Ar­ne.

3 år

Gab­ri­el Larsen Aam­dal, Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Gab­ri­el som fyl­ler 3 år 5. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barne­hage!

8 år

Em­ma Ama­lie Han­naas-gun­der­sen, Song­da­len. Hipp, hipp hur­ra for Em­ma Ama­lie Han­naas-gun­der­sen som fyl­ler 8 år, 5. juli 2017. Vi er vel­dig glad i deg, og hå­per du får en fan­tas­tisk dag. Man­ge klem­mer fra mam­ma og pap­pa.

2 år

Made­len Ren­strøm , Ven­ne­sla. Vår ny­de­li­ge sol­strå­le fyl­ler to år. To fan­tas­tis­ke år har gått, to år fylt med mas­se gle­de, lyk­ke og kjær­lig­het. Du er ver­dens fi­nes­te jen­te og vi els­ker deg så utro­lig høyt. Gra­tu­le­re med da­gen!

8 år

Di­na Val­le­sværd Blix, Lil­le­sand. Hipp, hipp hur­ra for vid­un­der­li­ge Di­na Val­le­sværd Blix som fyl­ler 8 år 5 juli. Vi gle­der oss mas­se til å fei­re deg jen­ta vår. Klem­mer fra Per­nil­le, So­fie, mam­ma, pap­pa og res­ten av fa­mi­li­en.

2 år

Freya Bak­ken, Kris­tian­sand. Skjøn­ne Freya fyl­ler 2 år! Gra­tu­le­rer med da­gen! Du har blitt så stor jen­te og vi set­ter så stor pris på deg. Vi gle­der oss til å fei­re burs­da­gen og kake med deg. Hil­sen Stel­la, Si­men, mam­ma og pap­pa.

6 år

Karo­li­ne Ly­num

Frigs­tad, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer med da­gen til prin­ses­sa vår som blir 6 år i dag. Vi er så stol­te av deg. Du er ei fan­tas­tisk jen­te. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Wil­hel­mine og To­mine.

3 år

Eve­line Solum Pet­ter­sen, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for fa­vo­rittjen­ta vår som har burs­dag. Sto­re burs­dags­klem­mer fra Vet­le, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.