Stray gir seg i Aren­dal

Faedrelandsvennen - - SPORT - PÅL WOLLEBÆK JØRGENSEN

Sven Fred­rik Stray (32) gir seg i Aren­dal Fot­ball midt i se­son­gen.

Det be­kref­ter tre­ner Mat­tias An­ders­son over­for Ag­der­pos­ten.

Stray sier til Fædre­lands­ven­nen at det hand­ler om fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen.

– Jeg tok val­get for en god stund si­den, i mai. Det hand­ler om fa­mi­lie­si­tua­sjo­nen og tids­bruk. Jeg har to barn og kone i tur­nus, for­kla­rer Stray. 32-årin­gen tror nå kar­rie­ren på topp­nivå er over.

– Det tror jeg at den er. Men det er ikke sik­kert det er slutt på å spil­le fot­ball. Vi får se, sier han.

Kris­tian­san­de­ren med en for­tid i Vigør, MK, Odd, Bry­ne, Fløy og Jerv har spilt 57 kam­per for Aren­dal og var kap­tein da la­get ryk­ket opp i fjor.

Stray slet med en hode­ska­de i se­son­g­inn­led­nin­gen, og har ikke vært fast på årets Aren­dal-lag.

Hans sis­te kamp for Aren­dal ble mot Start på Spare­ban­ken Sør Are­na der han kom inn og la­get selv­mål i 1–3-ta­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.