Stei­nar Pe­der­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: STEFFEN STENERSEN steffen.stenersen@fvn.no

Fikk tid­lig to har­de slag da Las­se Si­gurdsen og Lars-jør­gen Salve­sen for­svant ut med ska­der. Sig­ne­rin­gen av Ni­gel Reo-co­ker må kal­les en fias­ko. Uhel­dig med at N’gues­san ble ska­det. Har slitt med å få grunn­spil­let til å fly­te. Fade­sen mot Fløy skul­le vært unn­gått. Skal ha ros for god kamp­le­del­se i form av byt­ter og tak­tis­ke end­rin­ger – spe­si­elt i star­ten av se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.