Las­se Si­gurdsen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

tet. Sli­ter spe­si­elt når lag lig­ger lavt, og det ikke er bak­rom å løpe i. Har mis­set for man­ge sto­re sjan­ser. Vans­ke­lig å skul­le set­te ka­rak­ter på en spil­ler som har vært ute med ska­de så len­ge. Fort­satt rus­ten et­ter å ha kom­met til­ba­ke. Star­tet mot Levan­ger, si­den vært på ben­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.