To­bias Chris­ten­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Før se­son­gen ble det snak­ket om at Chris­ten­sen kan­skje kun­ne få sjan­sen på A-la­get i lø­pet av se­son­gen. Si­den den gang har ung­gut­ten im­po­nert så pass at han har blitt vans­ke­lig å over­se. Fire kam­per fra start, 14 to­talt, og har le­vert strå­len­de i fle­re av dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.