Es­pen Børuf­sen

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Vi­ser at han er blant liga­ens bes­te spil­le­re på det­te ni­vå­et. Kraf­ten og hur­tig­he­ten hans har vært vik­ti­ge bi­drags­yte­re til at Start har sco­ret så mye som de har gjort. 5 mål og 4 as­sist er ab­so­lutt god­kjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.