FAKTA

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Sør­len­din­ger i in­ter­na­sjo­na­le mes­ter­skap OL i Syd­ney i 2000: VM i Ed­mon­ton i 2001:

In­gen

Andreas Thorkildsen, Ben­ja­min Jen­sen

Ben­ja­min Jen­sen, Andreas Thorkildsen

Andreas Thorkildsen, An­ne Gerd Eie­land

Andreas Thorkildsen, Hans Olav Ul­dal

Andreas Thorkildsen, Ben­ja­min Jen­sen

Andreas Thorkildsen, Hans Olav Ul­dal, An­ne Gerd Eie­land

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen, Hans Olav Ul­dal

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen

Andreas Thorkildsen, Ida Mar­cus­sen, Mar­grethe Ren­strøm, Kjersti Karo­li­ne Da­ni­el­sen

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen

Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen, Mar­grethe Ren­strøm

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen, Mar­grethe Ren­strøm

● Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen

Ida Mar­cus­sen, Andreas Thorkildsen, Tri­ne Mjå­land, Be­ne­dic­te Hau­ge (trakk seg)

● Ida Mar­cus­sen

Tri­ne Mjå­land, Be­ne­dic­te Hau­ge, Hans Kris­ti­an Fløy­stad

EM i Mün­chen i 2002: VM i Pa­ris i 2003: OL i At­hen i 2004: VM i Hel­sing­fors I 2005: EM i Gøte­borg i 2006: VM i Osaka i 2007: OL i Bei­jing i 2008: VM i Ber­lin i 2009: EM i Bar­ce­lo­na i 2010: VM i Da­egu i 2011: EM i Hel­sing­fors i 2012: OL i Lon­don i 2012: VM i Mosk­va I 2013: EM i Zürich i 2014: VM i Bei­jing I 2015: EM i Ams­ter­dam i 2016: OL i Lon­don i 2016:

In­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.