Tar med seg røyk­pa

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

70-årin­gen Astrid Köh­ler er lei av alle re­strik­sjo­ne­ne rundt røy­king i Kris­tian­sand kom­mu­ne.

– Det er plag­somt å være røy­ker i Kris­tian­sand. Nå er det jo nes­ten røyke­for­bud på hver enes­te kafé i byen, sier hun, og un­der­stre­ker at hun gjer­ne skul­le hatt mu­lig­het til å tatt seg en røyk til kaf­fen av og til.

Pla­nen er å «røm­me» fra Kris­tian­sand til Aren­dal.

– Jeg gle­der meg til å flyt­te. Det er litt fri­ere i Aren­dal med hen­syn til røy­king. Der får du in­gen sure mi­ner hvis du set­ter deg uten­for

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.