FAKTA

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

Bo­en Gård

● En his­to­risk ei­en­dom cir­ka 20 kilo­me­ter nord for Kris­tian­sand sen­trum.

● Be­står av 11 verne­ver­di­ge byg­nin­ger med et sam­let are­al på cir­ka 4000 kvad­rat­me­ter gulv­fla­te. Hoved­hu­set tar 80-90 gjes­ter.

● Ble åp­net for pri­va­te ar­ran­ge­men­ter i 2012

● Dag­lig le­der er Dag­finn Gal­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.