– Det­te var helt over­vel­den­de

1000 til­skue­re fikk med seg pre­mie­ren på Kil­dens sto­re som­mer­sat­sing i Fjære­heia Amfi, «Ter­je Vi­gen – En Musikal». Bå­de pub­li­kum og re­gis­sør Bir­git Ama­lie Nils­sen var stor­for­nøy­de med kvel­den.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Jeg sy­nes den­ne tolk­nin­gen av Ter­je Vi­gen var fan­tas­tisk og stor­slått. Det­te var helt over­vel­den­de, sier til­skuer Gerd Hel­ga Sti­fos­sHans­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Hun var en av 1000 som møt­te opp i Fjære­heia Amfi tirs­dag kveld for å få med seg den ut­solg- te pre­mie­ren på «Ter­je Vi­gen – En Musikal».

Mu­si­ka­len ba­se­rer seg på Hen­rik Ib­sens kjen­te dikt, og i den­ne Kil­den-ver­sjo­nen har Ke­til Bjørn­stad stått for mu­sik­ken.

HAD­DE HØYE FORVENTNINGER

Vi­de­re sier Sti­foss-hans­sen at hun len­ge har vært fa­sci­nert over Hen­rik Ib­sens vel­kjen­te dikt om «den un­der­li­ge grå­spreng­te på den yders­te, nøg­ne ø».

Der­for ble for­vent­nin­ge­ne eks­tra høye da hun en­tret Fjære­heia Amfi tirs­dag kveld for å se Kil­dens tolk­ning i mu­si­kal­drakt.

– Jeg had­de sto­re forventninger i for­kant av pre­mie­ren, si­den dik­tet be­tyr mye for meg. Og mine forventninger ble inn­fridd. To­mos Young var utro­lig dyk­tig i ho­ved­rol­len som Ter­je Vi­gen, og Fjære­heia som tea­ter­sce­ne er rett og slett en helt utro­lig set­ting for tea­ter.

Også til­skuer Åse Ny­land Fos­san ros­te ho­ved­rolle­inne­ha­ver To­mos Young etter pre­mie­re­kvel­den.

– Han spil­te fan­tas­tisk, og jeg vil opp­sum­me­re mu­si­ka­len som bå­de in­tens og bra. Dra­ma­tur­gi­en og sce­no­gra­fi­en var flott.

LETTET TEATERSJEF

Bir­git Ama­lie Nils­sen, teatersjef i Kil­den tea­ter og re­gis­sø­ren bak mu­si­ka­len, kun­ne pus­te lettet ut etter at ly­se­ne ble slått av i Fjære­heia Amfi tirs­dag kveld.

– Jeg må si jeg har vært liv­redd i hele dag før pre­mie­ren. Men nå er jeg rett og slett lyk­ke­lig.

– Hvor­dan føl­te du at det gikk i kveld?

– Det gikk utro­lig bra. Bå­de cre-

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

To­mos Young spil­ler ho­ved­rol­len som Ter­je Vi­gen. Bil­det er fra tirs­da­gens pre­miere i Fjære­heia Amfi. Her blir han tor­tu­rert av en en­gelsk kap­tein, spilt av Jo­han­n­es Blås­ter­nes (t.v).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.