FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

85 år

Solveig Fjeld Strand, Aren­dal. Hå­per du får en fin burs­dag 6. juli, og vi gle­der oss til å fei­re deg. Hil­sen fra Sil­je, Ma­ri­us og Wil­liam. Alle barn, barne­barn, olde­barn og svi­ger­barn hil­ser.

3 år

Oda Ma­rie Bråt­henHel­lik­sen, Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke, fi­nes­te, mor­soms­te Oda Ma­rie er 3 år. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til den bes­te jen­ta i ver­den! Vi els­ker deg! Klem­mer fra store­bror Alf Le­on, pap­pa, mam­ma og Ed­die.

80 år

Øystein Olav Lægde­ne, Kris­tian­sand. Vi gra­tu­le­rer med da­gen og gle­der oss til å fei­re deg i Kris­tian­sand og på Ky­pros. Vi er glad i deg. Hil­sen fa­mi­lie­ne i Kris­tian­sand, Oslo og Tromsø.

2 år

Ni­ko­lai Fjuk­stad He­den­lund, Søgne. Hipp, hipp hur­ra for Ni­ko­lai Fjuk­stad He­den­lund som fyl­ler 2 år 6. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søgne Barne­hage!

70 år

An­ne Ma­rie Rø­stad, Birke­land. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te olde­mor. Du ly­ser opp da­gen og stel­ler greit for alle rundt deg. Vi er vel­dig glad i deg. Gode klem­mer fra Nat­ha­lie, Ole Kris­ti­an, Leif-tor­jus, So­fie He­len og diva.

2 år

Mat­hias Pet­ter­sen Grei­brokk, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for ver­dens bes­te Mat­hias, som fyl­te 2 år den 5. juli! Du er bare her­lig, og vi gle­der oss mas­se til å fei­re deg til hel­gen! Stor klem fra mam­ma, pap­pa og store­bror Sond­re.

18 år

Chris­tof­fer og Chris­ti­an G. Svens­son, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra!!! Gra­tu­le­rer så mye med 18-års­da­gen Chris­ti­an og Chris­tof­fer. Vi set­ter utro­lig stor pris på dere! Gode klem­mer fra mor og far på Små­slet­te­ne.

2 år

Filip Holm Ruud, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 2 år tors­dag den 6. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

11 år

Emi­lia Nor­dal, Kris­tian­sand. Hipp, hipp hur­ra for go­jen­ta vår som fyl­ler 11 år i dag! Vi er så glad i deg og så stolt av deg! Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ma­li og Mats.

1 år

Noah Fro­land Gaus­dal, Ven­ne­sla. Hipp hur­ra for Noah som blir 1 år 6. juli! Du er en hjerte­knu­ser som all­tid har et smil på lur til alle rundt deg :-) Vi er så gla­de for at vi har deg! Gode burs­dags­klem­mer fra Oli­ver, mam­ma og pap­pa.

6 år

Nata­lie Try, Søgne. Hipp, hipp hur­ra for Nata­lie Try som fyl­ler 6 år 6. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søgne Barne­hage!

5 år

Emil Hen­rik­sen Jen­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen kjæ­re Emil! En­de­lig er da­gen kom­met som du har ven­tet så len­ge på :-) Gle­der oss vel­dig til å fei­re deg med fa­mi­li­en. Uen­de­lig glad i deg

4 år

Wil­hel­mine Ly­num Frigs­tad, Ven­ne­sla. Gra­tu­le­rer med da­gen til sjarm­trol­let vårt, som blir 4 år i dag. Du er den tøf­fes­te jen­ta vi kjenner og så snill og god. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Karo­li­ne og To­mine.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.