50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

6. JULI 1967

●● Geir Ulf Gauslaa, sønn av læ­rer Bir­ger Gauslaa, Lil­le­sand er opp­tatt ved Freds­korp­set. Han skal ar­bei­de i Ugan­da, hvor han får til opp­ga­ve å or­ga­ni­se­re ung­doms- og idretts­for­enin­ger og for øv­rig ta seg av kurs­virk­som­het blant ung­dom bl.a. også med hen­blikk på opp­lys­ning om po­li­tisk virk­som­het, men virk­som­he­ten som freds­korps­ar­bei­der skal selv­sagt være upo­li­tisk. Gauslaa, som er 26 år gam­mel var på ut­taks­kurs til Freds­korp­set i fe­bru­ar. For­øv­rig vil han være kjent som idretts­mann. Han har vært Sør­lands­mes­ter i fri­idrett, og i 1965 var han norsk B-mes­ter i 400 m løp og i 1963 i 110 m hekk - idretts­li­ge pre­sta­sjo­ner det står re­spekt av.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.