QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hva slags styre­form er et plu­to­kra­ti?

2. Hvem lå 3 uker på top­pen av VG lis­ta med ”Rock and Roll Mu­sic” i 1965?

3. Hva er et fo­nem?

4. Hva he­ter mynt­en­he­ten i Is­rael?

5. Hva slags fi­gur er Elias, fra tegne­fil­me­ne?

6. Fra hvil­ket land kom hun­den Lai­ka, som ble skutt opp i ver­dens­rom­met i 1957?

7. Hva he­ter den parti­po­li­tisk uav­hen­gi­ge lo­kal­avi­sa for Kongs­berg, Sands­vær og Nu­me­dal?

8. I hvil­ket år ble Nor­ges fot­ball­for­bund stif­tet?

9. Hva he­ter Tysk­lands størs­te vi­n­om­rå­de?

10. Hvil­ken for­fat­ter skrev ofte om dø­den, og om sitt eget selv­mord i den selv­bio­gra­fis­ke ro­ma­nen ”Glass­klok­ken”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.