På fes­ti­val.

Faedrelandsvennen - - TORSDAG - KRIS­TI­AN HOLE

«Det vir­ker så sykt chill å være fes­ti­val­jour­na­list», sa et par fest­lø­ver til meg un­der årets Palme­sus. Og ja, det er utro­lig gøy å dek­ke fes­ti­va­ler. Men av­slap­pen­de og chill er det ikke. Dead­li­nes, wi­fi-pro­ble­mer, over­skrift, in­gress og de helt rik­ti­ge stem­nings­bil­de­ne gna­ger i ho­det mitt mens and­re drik­ker øl og vim­ser rundt i fes­ti­val­bob­la. Til ti­der fø­les det også som om jeg er med i en epi­so­de av «The Wal­king De­ad», når jeg edru må bane vei gjen­nom ti­tu­se­ner av ful­le folk rundt mid­natt. Man må reg­ne med å bli sølt på, skre­ket til og dyt­tet hele ti­den. Men hvis man kla­rer å over­se det­te, er de ma­gis­ke fes­ti­val­øye­blik­ke­ne fak­tisk rett foran deg. Hå­per du skal på fes­ti­val i som­mer! Ha en fin dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.