Til­ba­ke i Ever­ton

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Way­ne Roo­ney gjør come­back i Ever­ton etter 13 år i Manchester Uni­ted. Han har skre­vet un­der en to­års­kon­trakt med Li­ver­pool-la­get.

Det be­kref­tet beg­ge de to klub­be­ne søn­dag etter­mid­dag.

Roo­ney for­lot Ever­ton til for­del for Uni­ted i 2004. I lø­pet av 13 år rakk han å bli Uni­teds topp­sco­rer gjen­nom alle ti­der etter at han i vin­ter pas­ser­te Bobby Charl­tons re­kord på 249 mål.

– Det er en fan­tas­tisk fø­lel­se å være til­ba­ke. Jeg gle­der meg, og jeg kan nes­ten ikke ven­te med å få møte gut­ta på tre­ning. Jeg er i ek­sta­se, sier Roo­ney til Ever­tons nett­sted.

31-årin­gen inn­røm­mer at det blir man­ge fø­lel­ser i sving når han nå skal ikle seg den blå Ever­ton-drak­ten igjen.

– Den førs­te kam­pen blir en fø­lel­ses­ladd dag for min del. Jeg er ikke bare til­ba­ke for­di jeg støtter klub­ben og at det er la­get jeg voks­te opp med, men også for­di jeg fø­ler klub­ben kan ut­vik­le seg og bli suk­sess­rik. Det øns­ker jeg å være en del av, sier Roo­ney.

Som 16-åring de­bu­ter­te Roo­ney for Ever­ton i au­gust 2002. Han hav­net for al­vor på al­les lep­per da han ble match­vin­ner med sitt førs­te Pre­mi­er League-mål i en 2-1-sei­er over Ar­se­nal i ok­to­ber sam­me år.

To­talt sco­ret han 17 mål på 77 kam­per for Ever­ton før over­gan­gen til Manchester Uni­ted. På Old Trafford ble han raskt en hit, og etter hvert be­gyn­te også tro­fe­ene å ren­ne inn.

Med Uni­ted vant Roo­ney blant an­net fem Pre­mi­er League-tit­ler (se­nest i 2013), og i 2008 var han en del av la­get som gikk hele vei­en i mes­ter­liga­en. De sis­te åre­ne har han også vun­net Fa-cu­pen (2016) og euro­pa­liga­en (2017).

FOTO: NTB SCANPIX

Way­ne Roo­ney for­la­ter Manchester Uni­ted etter 13 år. Søn­dag ble han klar for Ever­ton.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.