FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

92 år

Solveig jor­tveit, Song­da­len. Vi vil gra­tu­le­re Solveig Jor­tveit med 92-års­da­gen. Takk for en fin fei­ring på for­skudd. Hil­sen barn, barne­barn, olde­barn og svi­ger­barn.

60 år

Arnt Mo­land, Kris­tian­sand.

Vi vil få gra­tu­le­re store­bro­ren vår­es, Arnt, med 60-års­da­gen 12. juli. Hil­sen Ven­ke og Un­ni med fa­mi­li­er.

12 år

Guro Ny­gaard

john­sen, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re snil­le Guro blir 12 år den 12. juli. Du er ver­dens bes­te jen­te. Gra­tu­le­re så mye med da­gen! Hil­sen fra mam­ma, pap­pa og Fri­da.

6 år

ina isa­bel Espe­land, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen til skole­jen­ta vår! Du er fan­tas­tisk og pas­ser godt på de rundt deg, både to­bein­te og fir­bein­te. Vi er uen­de­lig glad i deg! Klem­mer fra So­fia, mam­ma, pap­pa og Pu­ma Ar­ne.

6 år

San­na Skai­land, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for San­na som fyl­ler 6 år og skal bli skole­jen­te! Burs­dags­klem­mer fra Mof­fa og Ne.

5 år

Olan­da Ed­vard­sen

Nodeland, Kris­tian­sand. Prin­ses­sa vår fyl­ler 5 år idag, tenk at du er blitt så stor al­le­re­de. Du sprer gle­de hver dag, vi els­ker deg og gle­der oss til å fei­re da­gen din i kveld. Hil­sen mam­ma & pap­pa, Mar­kus, Tu­va, og Adri­an.

3 år

Ton­je So­fie S. ived­al, Ive­land. Hipp hur­ra til vår ny­de­li­ge dat­ter som ble 3 år fre­dag 30.6! Du er ei helt fan­tas­tisk jen­te som vi alle er utro­lig glad i & set­ter vel­dig pris på. Man­ge kjær­li­ge hil­se­ner fra store­bror, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.