Hund an­grep mann

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En hund gikk til an­grep på en mann på År­nes i Akers­hus ons­dag for­mid­dag. Man­nen fikk tom­me­len del­vis av­re­vet. Hunde­ei­e­ren har del­vis på­tatt seg an­sva­ret.

Man­nen var på lufte­tur med sin egen hund da an­gre­pet skjed­de, skri­ver Ro­me­ri­kes Blad. Hun­den som an­grep had­de stuk­ket av fra en ei­en­dom i nær­he­ten, og ved­kom­men­de som ble bitt for­søk­te å dra sin egen hund vekk da løs­hun­den an­grep.

– Han fikk en stygg ska­de i hån­den, og en del­vis av­re­vet tom­mel, sier Trond Lorent­zen i Øst po­liti­dis­trikt til avi­sa.

Eie­ren av hun­den på røm­men har del­vis på­tatt seg an­sva­ret.

– Der blir det tro­lig en er­stat­nings­sak mel­lom par­te­ne. I til­legg har po­li­ti­et opp­ret­tet sak på for­hol­det, sier Lorent­zen.

Po­li­ti­et har ikke tatt stil­ling til om hun­den skal av­li­ves.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.