Avi­nor ga­ran­te­rer p-plas­ser

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Etter å ha ad­vart om ful­le par­ke­rings­plas­ser og par­ke­rings­kaos på Oslo luft­havn i for­ri­ge uke, av­blå­ser Avi­nor nå kri­sen og lo­ver plas­ser til alle.

Par­ke­rings­ka­pa­si­te­ten ved Oslo luft­havn nær­met seg sprengt for­ri­ge uke, og Avi­nor gikk ut med ad­vars­ler og an­be­fal­te de rei­sen­de om å bru- ke kol­lek­tiv­trans­port el­ler for­hånds­be­stil­le par­ke­ring på nett.

– Vi kan igjen ga­ran­te­re par­ke­rings­plass til alle som øns­ker å par­ke­re på Oslo luft­havn i for­bin­del­se med sin rei­se, sier kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Las­se A. Vangstein i Avi­nor.

En av år­sa­ke­ne er at folk har fulgt opp­ford­rin­gen om å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og be­stil­le plass på for­hånd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.