Son­ja Kals­vik

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Al­der: 36

● Som­mer­lek­ty­ren: Ke­p­ler, jeg li­ker krim.

● Som­mer­sted: Sjø­en.

● Som­mer­mat: Re­ker, og sa­la­ter med noe godt i.

● Som­mer­drik­ke: En kald rosé­vin

● In­gen som­mer uten: Båt­tu­rer. En­ten i Oslo­fjor­den el­ler her på Sør­lan­det. Det fin­nes hel­ler in­gen som­mer uten mor­gen­ba­ding.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.