– Utro­lig stas!

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Sven Erik Si­mon­sen (21) er blant dem som har trop­pet opp tid­lig for å få et møte med de ver­dens­kjen­te spil­ler­ne. Han be­gyn­te å spil­le fris- beegolf for en må­neds tid si­den. – Hvor­for be­gyn­te du å spil­le? – Det var en ka­me­rat som spur­te om jeg vil­le være med. Da had­de jeg in­gen anel­se om hva det var. Men han gav meg en disk, og så ble jeg «hook­ed», sier Si­mon­sen.

– Hvor­dan var det å møte noen av ver­dens bes­te spil­le­re?

– Det var vel­dig kult å få hil­se på dem. Jeg har sett mye av dem på You­tube, og de er vel­dig flin­ke og hyg­ge­li­ge folk. Det er vel­dig stas med noen som er så flin­ke, sier Si­mon­sen med et smil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.