Tar opp­gjør med penge­bruk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

De to tid­li­ge­re bi­standstop­pe­ne Tom Vraal­sen og Per Ø. Grim­stad me­ner at en stor del av norsk bi­stand i dag hav­ner hos and­re enn dem som tren­ger det mest.

Bi­stands­bud­sjet­tet var i fjor på nes­ten 37 mil­li­ar­der kro­ner, men ba­re 4,7 mil­li­ar­der av det­te gikk via NORAD, eta­ten som i sin tid ble opp­ret­tet for å for­val­te norsk bi­stand, på­pe­ker de to i en kro­nikk i Af­ten­pos­ten. En gans­ke stor del av NORADS bud­sjett gikk i til­legg til det så­kal­te Olje for Ut­vik­ling-pro­gram­met, som sty­res av et uten­for­stå­en­de råd av de­par­te­men­ter og di­rek­to­ra­ter.

– Er de­bat­ten om bruk av bi­stands­mid­le­ne blitt borte for­di man­ge in­volver­te har en per­son­lig in­ter­es­se av virk­som­he­ten, spør Vraal­sen og Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.