Bil­li­ge­re i Nor­ge enn i Sve­ri­ge

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

●● Vi er blitt vant med at bil­pri­se­ne i Nor­ge lig­ger høyt over det søta bror i Sve­ri­ge må be­ta­le. Men snart lan­se­res en bil som fak­tisk er dy­re­re i Sve­ri­ge enn i Nor­ge. Det skyl­des selv­sagt at el­bi­ler og de lad­ba­re hy­bri­de­ne har sær­ord­nin­ger som gjør at de slip­per guns­tig gjen­nom av­gifts­sys­te­met. Nett­ste­det broom.no for­tel­ler om nye Kia Op­ti­ma sta­sjons­vogn som snart lan­se­res i lad­bar ut­ga­ve. I Sve­ri­ge star­ter Op­ti­ma sta­sjons­vogn som lad­bar hy­brid på 404.900 svens­ke kro­ner. Med da­gens kurs er det nes­ten nøy­ak­tig 400.000 kro­ner. I Nor­ge er start­pri­sen på den sam­me bi­len 389.000 kro­ner.

FOTO: TOR MJAALAND

Kia Op­ti­ma, dy­re­re i Sve­ri­ge enn i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.