25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. JULI 1992

●● – Det gjer ikkje noko kor my­kje det reg­nar, ber­re fela let! Dei var til ful­le op­ti­mis­tar, til­ski­pa­ra­ne av årets tra­di­sjo­nel­le Se­tes­dals­stem­na. Mykt og tett sky­lag jog over him­me­len på Ose i går etter­mid­dag, og ber­re få mi­nutt før det hei­le star­ta, kom dei førs­te tun­ge regn­drå­pa­ne. Men det vart til alt hell med det­te. Der­med kun­ne alt gå etter pro­gram­met slik at ein slapp å trek­kje innom­hus. Stemne­da­gens høgde­punkt var ut­de­ling av mål­pri­sen. Den gjekk i år til An­ne Ka­rin Kaasa, for få år si­dan ei van­leg skule­jen­te i Byg­land, i dag lands­kjend for sin vene song. Ho var med i årets nors­ke Grand Prix-fi­na­le, der det var sjølv­sagt at son­gen vart fram­ført på ny­norsk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.