Manchester Uni­ted-ving på vei til spansk fot­ball

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Manchester Uni­ted-vin­gen Ad­nan Ja­nuzaj (22) nær­mer seg en over­gang til spans­ke Re­al Socied­ad, mel­der nor­malt på­li­te­li­ge medi­er som BBC og The Te­le­graph. Over­gangs­sum­men skal lig­ge på rundt 105 mil­lio­ner kro­ner, skri­ver BBC. Over­gan­gen ven­tes å bli of­fent­lig­gjort se­ne­re ons­dag, skri­ver Te­le­graph. Bel­gi­e­ren slo gjen­nom i Uni­ted un­der Da­vid Moyes i 2013/2014, men mak­tet ikke å føl­ge opp den lo­ven­de de­but­se­son­gen. Låne­opp­hold i tys­ke Dort­mund og Sun­der­land har hel­ler ikke gitt suk­sess for 22-årin­gen. Ja­nuzaj var på lån i nett­opp Re­al Socied­ad i 2014/2015, og nå hen­tes han alt­så til­ba­ke til Anoe­ta. Re­al Socied­ad end­te på 6.-plass i La Li­ga for­ri­ge se­song.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.