FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KIL­DE: NA­SJO­NAL KOMPETANSETJENESTE FOR FLÅTT­BÅR­NE SYK­DOM­MER

Hvor­dan unn­gå flått­bitt

● Om mu­lig – unn­gå å gå i om­rå­der med høyt gress og kratt der det er mye flått

● Dekk til bar hud

● Bruk flått/mygg­mid­del som inne­hol­der DEET.

● Gå gjer­ne med ly­se klær (det gjør det mye enk­le­re å se flåt­ten)

● Etter ferd­sel i flått-om­rå­der bør man sjek­ke klær, hud og hår nøye.

● Hold gress og an­nen ve­ge­ta­sjon i egen hage kort. Flåt­ten tri­ves ikke i kort gress et­ter­som de ikke tå­ler tør­ke.

Hvor­dan fjer­ne flått

● Bruk gjer­ne en pin­sett når du fjer­ner flåt­ten.

● Ta tak helt in­ne ved hud­en og dra flåt­ten rett ut

● Det gjør ikke noe der­som “ho­det” til flåt­ten sit­ter igjen ved bitt­ste­det. Det­te gir ikke økt ri­si­ko for bor­re­liose.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.