Åf­fer, Fur­re?

Faedrelandsvennen - - MENING - BJØRN HAA­LAND

Åf­fer vil du på død og liv ha oss, søgne­folk, inn i kom­mu­nen din, Fur­re?

●● Jo­visst er vi søkk­rike, men du vet vel at de ri­kes­te i sam­fun­net ikke be­ta­ler skatt. Åf­fer vil du li­ke­vel inn­lem­me oss i K- 3? Men det ver­ste av alt: Vi dig­ger køn­tri­mu­sikk! Det er jo slikt dere by­folk får sure opp­støt av. I Ame­ri­ka kal­les sån­ne som oss «hill­bil­lies». Her i grå­steins­byg­da he­ter det «rå­ne­re». Vi er «hjul­ben­te» og har tenden­ser til «henge­fu». Vi vet ikke hva de­odo­rant er, så vi luk­ter litt sært også. Nå ten­ker jeg natte­søv­nen din røyk, Fur­re!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.