50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

15. JULI 1967

●● Opp­his­se­de ara­bis­ke flykt­nin­ger om­rin­get jour­na­lis­te­ne som fre­dag for førs­te gang fikk be­sø­ke de­res leir i Ain Gal­lout, Al Tahrir-pro­vin­sen. Hver og en av flykt­nin­ge­ne vil­le for­tel­le sin per­son­li­ge his­to­rie om is­rae­ler­nes gru­som­he­ter mot si­vil­be­folk­nin­gen mens de ryk­ket fram m gjen­nom Si­nai-ør­ke­nen un­der kri­gen i be­gyn­nel­sen av juni. An­sikt til an­sikt med hver en­kelt flykt­ning, med bare en tolk k som mel­lom­mann, ble det be­rett­tet om kald­blo­di­ge mord av menn, nn, kvin­ner og barn, vold­tekt, ilds­på­se­tå­set­tel­se, plynd­ring og ran be­gått av is­ra­els­ke sol­da­ter. En of­fi­si­ell tals­mann ann er­klær­te at 8.689 flykt­nin­ger, blant nt dem

2500 barn, bod­de i lei­rer i Egypt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.