Jeg hå­per du har en fin dag, for det har jeg.

Faedrelandsvennen - - SØNDAG - TOR­GEIR EIKE­LAND

Det­te er nem­lig den førs­te fe­rie­da­gen min, og de nes­te fi­re uke­ne vil en som­mer­vi­kar taf­se på det­te tas­ta­tu­ret. De hev­der at det har vært en kald som­mer, men jeg har ikke bodd len­ge nok på Sør­lan­det til å være enig i det. (Bare snart 20 år.) Der­for klima­flyk­ter jeg snart til tem­pe­rert sone i Fe­munds­mar­ka hvor jeg skal hil­se på bjørn, ulv og ør­ret. Pla­nen er å mar­sje­re til svenske­gren­sa hvor jeg skal sit­te med flatt mo­bil­bat­te­ri og lyt­te til myg­gen og mitt eget øre­sus. Det er ald­ri helt stil­le på Sør­lan­det. Selv om du drar langt til skogs vil du li­ke­vel høre råne­bi­le­ne langs små­vei­ene, ljo­met av Som­mer på tor­vet el­ler en fes­ti­val, for ikke å snak­ke om de sta­dig fle­re vann­scoo­ter­ne. Jeg øns­ker deg også en fin og stil­le dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.