FØDSELSDAG

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

80 år Ei­vor Enge­land,

Kris­tian­sand. Hipp hipp hur­ra min kjæ­re kone, mor, svi­ger­mor og beste­mor som fyl­ler 80 år i dag. Vi gle­der oss til å fei­re deg i kveld. Man­ge burs­dags­klem­mer fra alle oss.

60 år Ka­ri Fred­rik­sen,

Kris­tian­sand. Vår kjæ­re mam­ma blir hele 60 år i dag! Gra­tu­le­rer så mye med da­gen din. Vi er uen­de­lig glad i deg! Man­ge klem­mer fra Le­ne, Hege, Even og Hei­di.

55 år An­ne Gunn Hod­ne,

Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til kjæ­res­ten, ko­nen og beste­ven­nen min! Jeg er takk­nem­lig for hver dag jeg får sam­men med deg. Takk for alt du er for meg. Hil­sen din Lud­vig.

9 år Noah Bjørne­støl ,

Song­da­len. Vår kjæ­re Noah fyl­ler 9 år i dag 20. juli. Vi gra­tu­le­rer vår skjøn­ne gull­gutt med da­gen som fei­res på Ky­pros. Hå­per du får en fin dag. Kjem­pe glad i deg. Hil­sen mor­mor og bes­te.

8 år Mat­hil­de Kå­se­ne Rø­raas,

Ven­ne­sla. Snup­pa vår Mat­hil­de fyl­ler 8 år i dag. Du er ei om­sorgs­full og her­lig jen­te. Vi er sååååå gla­de i deg og gle­der oss til å fei­re deg! Klem­mer fra oss 5!

8 år Ma­line Kå­se­ne Rø­raas,

Ven­ne­sla. Snup­pa vår Ma­line fyl­ler 8 år i dag. Du er ei om­sorgs­full og her­lig jen­te. Vi er sååååå gla­de i deg og gle­der oss til å fei­re deg! Klem­mer fra oss 5!

6 år Oli­ver Eng­s­trand Sø­ren­sen,

Kris­tian­sand. Ver­dens bes­te Oli­ver fyl­ler 6 år i dag. Du er en kjempe­god gutt som vi er vel­dig glad i. Hå­per da­gen din blir flott. Stor burs­dags klem fra store­bror Den­nis, mam­ma og pap­pa.

3 år Fred­rik Sang­vik Klau­sen,

Kris­tian­sand. Gull­gut­ten vår Fred­rik Sang­vik Klau­sen ble 3 år 18. juli. Du er en or­dent­lig god­gutt og ver­dens bes­te store­bror! Vi er glad i deg! Klem­mer fra Andreas, mam­ma og pap­pa.

3 år Fie Skeie Søn­der­gaard,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår vid­un­der­li­ge Fie­mor som fyl­te 3 år i går. Du er den gøy­es­te og fi­nes­te vi vet om og vi er så utro­lig glad i deg. Man­ge klem­mer fra Ge­org, mam­ma og pap­pa

2 år Ani­se Iskan­der,

Søg­ne. Hipp hipp hur­ra for Ani­se Iskan­der som fyl­ler 2 år 20. juli! Hå­per du får en flott dag! Hil­sen sto­re og små i Læ­rings­verk­ste­det Søg­ne Barnehage!

1 år Mi­na Sør­dahl Gurs­li,

Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for vår lil­le sol­strå­le som fei­ret sin førs­te burs­dag i går. Hver dag med deg er en gle­de! Mas­se klem­mer fra Mar­kus, Isak, Her­man, pap­pa, mam­ma og Tram­pe.

1 år Ben­ja­min Me­lo Larsen,

Kris­tian­sand. Vår fan­tas­tis­ke Ben­ja­min fyl­ler 1 år den 20. juli. Ti­den har flydd og li­vet er snudd, men in­gen kla­ger fra stol­te for­eld­re. Han får oss til å le hver dag med sitt hu­mør og sine på­funn. Vi els­ker deg!

1 år Lu­kas Hom­me,

Song­da­len. I dag fyl­ler stor­sjar­mø­ren vår Lu­kas 1 år. Du er en ak­tiv og blid gutt som vi er kjem­pe glad i. Man­ge klem­mer fra Jo­nat­han, Elias, mam­ma og pap­pa.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.