Tar ste­get opp på topp­nivå

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

Ka­tie Crutch­field fra Ala­ba­ma var len­ge en ar­tist for de få in­nen­for in­die­sjan­ge­ren. Nå kan hun nå et langt stør­re pub­li­kum.

Det­te er Waxa­hat­schee sitt fjer­de al­bum, som lig­ner gans­ke mye på et sol­o­pro­sjekt. Det spil­ler in­gen rol­le, for det­te lå­ter fett, va­riert og fyl­dig med et lass med her­li­ge og små­skur­re­te gi­tar­riff. Det er mulig å bru­ke både The Pixies, Vel­vet Un­der­ground og tid­lig Blon­die som re­fe­ran­ser. Men det­te er li­ke­vel Ka­tie Crutch­field sin egen greie med ti ster­ke og flot­te lå­ter som bør åpne opp for et langt stør­re pub­li­kum.

Noen av lå­te­ne er nak­ne og dem­pet, men som li­ke­vel inne­hol­der en god evne og ner­ve til å for­fø­re lyt­te­ren. Hør ba­re på den uimot­ståe­li­ge, «Sparks Fly». Minst like sterk er «He­ar You», med sitt su­gen­de og saf­ti­ge re­freng. På «No Ques­tion» er hun hef­tig og his­sig. Og gans­ke så kom­pro­miss­løs tekst­mes­sig. Og det er det de fles­te teks­te­ne hand­ler om; nem­lig om uenig­het, brudd og vans­ke­li­ge for­hold.

Stjerne­pro­du­sent John Ag­nel­lo drar de ster­ke lå­te­ne opp og fram, og han er med på å ska­pe den tid­vis in­ten­se stem­nin­gen som er så for­fø­ren­de. Hør ba­re den flot­te åp­ne­ren, «Ne­ver Be­en Wrong» og den rocka og tøffe, «Sil­ver». Lå­te­ne vokser seg skikkelig sto­re etter hvert, og når året er omme kan «Out In The Storm» stå fram som en av de sto­re rocke­pla­te­ne i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.