fød­sels­dag

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12 år

Ma­le­ne Mik­kel­sen, Byk­le. Ma­le­ne Mik­kel­sen fra Hov­den blir 12 år den 22. juli. Vi vil gra­tu­le­re den gode jen­ta vår med da­gen. Vi er vel­dig glad i deg. Klem­mer fra far­mor, far­far og res­ten av fa­mi­li­en i Kris­tian­sand.

6 år

Emi­lie Hø­ge­li, Kris­tian­sand. Vår kjæ­re mor­som­me tøyse­kopp fyl­ler 6 år i dag. Vi gle­der oss mas­se til å fei­re med deg, Emi­lie. Vi er kjem­pe glad i deg og alt du fin­ner på. Klem fra Ma­ria, mam­ma og pap­pa.

4 år

Sop­hia En­berg Jo­han

nes­sen, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med 4-års­da­gen, Sop­hia. Hil­sen mor­mor og bes­ten.

3 år

Ane Axel­sen Øi­an, Kris­tian­sand. Kjæ­re Ane. Gra­tu­le­rer mas­se med 3-års­da­gen din. Hå­per du får en flott dag. Klem fra Se­bas­ti­an, Li­na, mam­ma, pap­pa og Na­no.

9 år

Han­ne Hæ­stad Ska­dal, Kris­tian­sand. Vi vil gra­tu­le­re ver­dens fi­nes­te Han­ne som fyl­ler 9 år 23. juli. Vi er utro­lig glad i deg og gle­der oss til å fei­re deg i Dan­mark. Klem­mer fra mam­ma og pap­pa, Emi­lie og Chris­ti­ne, mor og far og far­far

5 år

Fri­da Slet­ner, Song­da­len. Gra­tu­le­rer så mye med da­gen til vår ny­de­li­ge Fri­da som fyl­ler 5 år lør­dag 22. juli. Du er ei om­sorgs­full, smart, mor­som, hjelp­som og god jen­te. Vi els­ker deg! Klem­mer fra Vil­de, mam­ma og pap­pa.

4 år

Ing­rid Skjer­ve, Kris­tian­sand. Hipp hur­ra for Ing­rid som fyl­ler 4 år i dag 22. juli. Du er ver­dens bes­te jen­te som vi er kjempe­glad i og vel­dig stolt av. Burs­dags­klem fra store­bror Ei­rik, mam­ma og pap­pa

2 år

Hen­ri­et­te El­lings­berg, Ven­ne­sla. Tenk at vår sol­strå­le og gle­des­spre­der al­le­re­de fyl­ler 2 år. Vi hå­per at du får en fan­tas­tisk burs­dag med mas­se ka­ker og ga­ver. Sto­re burs­dags­klem­mer fra besta, store­bror Tor­jus og fet­ter Andreas.

8 år

Oli­ver Theo Mo, . Fa­mi­li­en i Vest­fold og på Sør­lan­det øns­ker ver­dens bes­te fot­ball­gutt det bes­te for da­gen. Gra­tu­le­rer til deg!

5 år

So­fie Val­le­sværd Blix, Lillesand. Hipp hipp hur­ra for vår flot­tes­te So­fie som fyl­ler 5 år 23. juli. Du får oss til å le uan­sett. Vi skal fei­re deg i Bliksund med alle dine. Hil­sen Di­na Per­nil­le, pap­pa, mam­ma og res­ten av fa­mi­li­en din.

3 år

Ni­co Røy­rås Ny­gård, Song­da­len. Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te Ni­co! Gra­tu­le­rer mas­se med 3-års­da­gen! Vi els­ker deg her­fra til må­nen. Stor klem fra mam­ma og pap­pa.

2 år

Car­men Wold Jer­næs, Kris­tian­sand. Gra­tu­le­rer med da­gen til ver­dens bes­te Car­men. Vi er så glad i deg, jen­ta vår. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa og Poppy.

8 år

Isa­bell Øs­ter­hus

So­lås, Song­da­len. Vi gra­tu­le­rer su­per­spre­ke Isa­bell med 8-års­da­gen. Stor klem fra mam­ma, pap­pa, lille­bror, Ka­ja, mor­mor, beste­far, mor, far, on­kel Sti­an, tan­te Li­se, Pet­ter og olde­mor

4 år

Leo Kris­ti­an van Goudo­e­ver Wol­les, Kris­tian­sand. Lør­dag fyl­ler Leo Kris­ti­an 4 år! Du er en gle­des­spre­der med ditt liv­li­ge og fan­tasi­ful­le ve­sen og vi er utro­lig stol­te av deg! Vi er kjem­pe glad i deg. Gra­tu­le­rer med da­gen! Hil­sen mam­ma og pap­pa.

6 år

Ma­lin Aman­da Roalds­nes Qua­le, Kris­tian­sand. Ho­kus Po­kus barne­hage i Kris­tian­sand sen­der en ma­gisk hil­sen til burs­dags­bar­net som fyl­ler 6 år lør­dag den 22. juli. Vi øns­ker deg en gnist­ren­de dag!

4 år

Leo Kris­ti­an van Goudo­e­ver Wol­les, Kris­tian­sand. Jeg vil gra­tu­le­re deg så mye med da­gen, og det er så gøy å leke med deg. Klem­mer fra Gab­ri­el.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.